Internationell grupp

Vi drömmer om en lite bättre värld. Tillsammans med Gud och med varandra kan vi ta små steg som kan göra stor skillnad.

Människor flyr, förföljs, svälter och drabbas av krig, klimatförändringar och matbrist. Svenska kyrkan vill agera för en bättre värld, men även finnas för svenskar som är utomlands.

Backa församling har en internationell grupp som vill inspirera, fördjupa, engagera och informera om vad vi som kyrka gör runt om i värden. Gruppen samlas till sammanträde några gånger per termin, och arrangerar insamlingar, internationell buffé, prästostförsäljning, internationella kvällar, auktion, livslopp med mera. Dessutom har vi varje månad i Brunnsbokyrkan livesändning tillsammans med många andra församlingar, med bön för förföljda kristna.

Vill du engagera dig i församlingens internationella arbete? Kanske vill du baka, tänka, informera, lära dig mer eller själv resa ut i världen. Kontakta oss så att vi tillsammans kan ta små steg som kan göra stor skillnad.

 

Flicka
Jorden