Personuppgiftsbehandling - GDPR

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

GDPR: Om ditt barn ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om du som vuxen ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Inför och under konfirmation

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om ni ska viga er hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om du är med i en av våra vuxengrupper

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

En pojke som vinkar.

GDPR: Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Pennor, en pensel och en sax i en lila burk.

GDPR: Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Röken från två lila kaffekoppar snirklar ihop sig till ett hjärta.

GDPR: Om du deltar i diakonin hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du är medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

En smartphone med grön skärm.

GDPR: Om du använder Swish för betalning hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

En blå rykande kaffekopp.

GDPR: Om du bokar en av våra lokaler

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Så här hanterar vi bilder och filmer i Backa pastorat.

GDPR: Om du söker jobb hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du interagerar med oss på sociala medier

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Rättigheter och kontakt

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. På denna sidan beskrivs dessa rättigheter samt hur Backa pastorat arbetar för att uppfylla dessa rättigheter. På denna sida finner du även kontaktuppgifter till dataskyddsombud och kyrkoherde.

GDPR: Om du skickar e-post till oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Kakor/cookies

Kakor/cookies på Backa pastorats hemsida placeras av huvuddomänen, www.svenskakyrkan.se och kakor/cookies faller därför under kyrkokansliets ansvar. Du hittar mer information på https://www.svenskakyrkan.se/kakor