Kravspecifikation för egentillverkad kista eller askurna i Göteborg

Kravspecifikationer gäller för de fall tillverkning av kista eller askurna ska ske för anhörigs eller eget framtida behov. I Göteborg gäller detta.

Kravspecifikationer gäller för de fall tillverkning av kista eller askurna ska ske för anhörigs eller eget framtida behov. Vid all tillverkning för försäljning gäller SBT:s ”Rekommenderad kravspecifikation för kistmaterial och urna” 2016-04-14.

KISTA

Storlek, mått

Följande maximala storlek är anpassad till kremering. Maximal storlek utvändigt kista för Göteborg:

Max bredd        107 cm

Max höjd           75 cm inklusive fötter

Max längd          230 cm

För att kistan skall passa gängse införingsvagn vid kremering måste den vara försedd med fötter med en höjd av 50 mm.

Material och stabilitet

Material skall vara miljövänligt samt ha en viss stabilitet för att klara en värdig hantering och jordtryck vid eventuell jordbegravning. Lämpligt material: massivt trä, spånplatta, board, plywood eller liknande. Tjocklek: 10 - 15 mm.

Täthet

Kistan förvaras normalt en tid i väntan på begravningsgudstjänst och eventuell kremering och måste därför vara tät. Botten och ca 200 mm upp på kanten skall vara vätsketät.

Ytbehandling

Om kistan ytbehandlas skall vattenbaserad färg eller lack användas.

Inredning

Kistans inredning består normalt av madrass och lakan. Madrass och lakan skall vara av tyg, madrassen fylls med träull eller liknande.

ASKURNA

Storlek, mått

Askmängd från stoft och kista uppgår normalt till ca 4,5 - 5 liter. Det vanligaste problemet med ”egentillverkade” urnor är att de är för små, askan ryms inte. Rekommendation på mått:          

            A Cylindrisk form: ca innermått diameter 160 mm, höjd 250 mm

            B Kvadratisk form: ca bottenplatta 130 x 130 mm, höjd 280 mm

Material

Urnan skall vara miljövänlig, förgänglig och kunna tätförslutas. Lämpligt material: massivt trä, spånplatta, board, plywood eller liknande.

Göteborgs begravningssamfällighets anpassade riktlinjer 2020-04-01
utifrån Samrådsgruppen – Begravningsbranschen - Träindustrin april 2016 

Informationen som pdf-fil finns här.