Duvor i förgrunden och gräsmatt sedan askgravlunden på Björlanda kyrkogård
Foto: Hasse Jonsson

Begravningsavgift och begravningskostnader

Här finns information om vilka kostnader som ingår i begravningsavgiften för begravning samt vilka kostnader dödsboet svarar för.

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten och redovisas på skattsedeln. Från verksamhetsåret 2017 gäller gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan.

Ingår i begravningsavgiften

 • Lokal för förvaring (bisättning) och visning av den avlidna
 • Transporter inom Göteborg efter bisättning
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Kremering
 • Gravöppning, gravsättning och återställning av gravplats
 • Gravrätt i 25 år för kist- eller urngrav

Dessutom finansierar begravningsavgiften skötsel av allmänna ytor på begravningsplatserna, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Ingår inte i begravningsavgiften

 • Kista eller urna
 • Svepning eller tvagning
 • Transporter till bisättningslokal på annan ort än Göteborg
 • Dödsannons, blommor, lokal för minnesstund
 • Begravningsceremoni inklusive förrättare
 • Processionsbärning av kista till graven
 • Gravanordning på gravplatsen (gravsten, gravram med mera)
 • Gravskötsel
 • Bouppteckningskostnader
 • Kostnader för begravningsbyråtjänster

Kyrkoavgiften täcker fler kostnader

Om den döde tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • församlingskyrka
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven.

Om den döde inte var medlem i Svenska kyrkan betalar dödsboet för detta.

Läs mer om vad som gäller på Svenska kyrkans hemsida om kyrkoavgiften och begravningskostnader. 

 

Begravningsavgiften för 2022 fastställd

Kammarkollegiet beslutade höja avgiftssatsen med 0,8 öre till 26,1 öre per hundralapp.

Askgravlunden, Östra kyrkogården

Ny enhetlig begravningsavgift

En enhetlig begravningsavgift gäller för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg