Duvor i förgrunden och gräsmatt sedan askgravlunden på Björlanda kyrkogård
Foto: Hasse Jonsson

Begravningsavgift och begravningskostnader

Här finns information om vilka kostnader som ingår i begravningsavgiften för begravning samt vilka kostnader dödsboet svarar för.

Begravningsavgift

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten och redovisas på skattsedeln. Från verksamhetsåret 2017 gäller gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan.

Ingår i begravningsavgiften

 • Lokal för förvaring (bisättning) och visning av den avlidne
 • Transporter inom Göteborg efter bisättning
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Kremering
 • Gravöppning, gravsättning och återställning av kisteller
  urngrav
 • Gravsättning i minnes- eller askgravlund
 • Gravrätt i 25 år för kist- eller urngrav

Dessutom finansierar begravningsavgiften skötsel av allmänna ytor på på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Ingår inte i begravningsavgiften

 • Kista eller urna
 • Svepning eller tvagning
 • Transporter till bisättningslokal på annan ort än Göteborg
 • Dödsannons, blommor, förtäring vid minnesstund
 • Begravningsceremoni inklusive förrättare
 • Processionsbärning av kista till graven
 • Gravanordning på gravplatsen (gravsten, gravram m.m.)
 • Gravskötsel
 • Bouppteckningskostnader
 • Kostnader för begravningsbyråtjänster

Kyrkoavgiften täcker fler kostnader

Om den döde tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • församlingskyrka
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven.

Om den döde inte var medlem i Svenska kyrkan betalar dödsboet för detta.

Läs mer om vad som gäller på Svenska kyrkans hemsida om kyrkoavgiften och begravningskostnader. 

 

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg