Bräcke askgravlund
Foto: Henrik Enarsson

Bräcke askgravlund

I april 2017 invigdes kyrkoförvaltningens senaste kyrkogård. På Hisingen vid Bräcke ligger en helt ny askgravlund med historiska anor som kolerakyrkogård.

Askgravlunden i Bräcke ligger i anslutning till Dysiksgatan på Hisingen, på ett grönområde som är klassat som fornlämning. Vid huvudentrén (från Dysiksgatan) finns även ett antal parkeringsplatser. Närmaste busshållplats är Oslogatan.

Bräcke kolerakyrkogård

Sverige drabbades hårt av kolera under 1800-talet och det var via Göteborg sjukdomen kom till Sverige. Kolerakyrkogården i Bräcke etablerades i samband med den första stora koleraepidemin i Göteborg år 1834. Historien berättar att upp emot 10 % av göteborgarna dog under den första epidemin.

Bräcke kyrkogård användes även vid senare epidemier. Vid denna tid anlades många särskilda kolerakyrkogårdar i landet vilka placerades utanför städerna. Inte mindre än nio epidemier drabbade Sverige fram till och med år 1884.

På kyrkogården finns tre gravstenar. Bland andra en sten med inskriptionen Petter Blom 1812-1875 och en gravsten av sandsten med utsirade rankor. Även den härrör från 1800-talets slut.

Sedan 2017 används kyrkogården som askgravlund vilket har medfört en förändring av platsen. Planteringar, anlagda gångar och anordning för namnplaketter finns nu inom kyrkogården.

Kyrkogården är betraktad som fast fornlämning och skyddas därmed av kulturmiljölagen (KML) kap 2.

Gravskick: askgravlund.

Så hittar du hit:

Adress: Dysiksgatan, Göteborg. (karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:
Hållplats Rosenhill trafikeras av linje 30 och 32.
Området trafikeras även av Flexlinjen.