Foto: Tommy Hvitfeldt

Östra kapellet

På Östra kyrkogården mellan Redbergsplatsen, Lunden och Härlanda ligger Östra kapellet.

Populärt kapell blir ännu vackrare

Det återöppnade Östra kapellet har förändrats efter en omfattande restaurering. Kapellet stängdes april 2018 efter den brand som följde på ett blixtnedslag i taket. Branden orsakade stora skador. Ceremonilokalen öppnades i november 2019. Från utsidan kan man se det nya taket i skiffer som är mer likt ursprunget från 1861. De stora förändringarna finns dock på insidan. Ny färgsättning, en omgjord orgelläktare och inte minst målningar som dolts i många år.

Bänkarna har fått ny klädsel, väggar och tak ny färg och i taket hänger en ny cirkelformad lampa med strömsnål led-teknik. Orgelläktaren är också omgjord. Det finns flera förändringar som inte är så påtagliga som dränering och el- och teknikstyrning. En ny kransgård finns också.

Kostnaden beräknas till cirka 26 miljoner och Göteborgs begravningssamfällighet svarar själv för ungefär 9 miljoner efter ersättning från försäkringsbolag.
Kapellet på Östra kyrkogården är uppfört i nygotisk stil. Det invigdes 1861. Arkitekt var J H Strömberg, som också står bakom kyrkogårdens utformning. Sedan hösten 2017 är kapellet en neutral ceremonilokal för såväl borgerliga begravningar som begravning enligt Svenska kyrkans ordning eller andra religiösa ordningar. Byggnaden är kulturminnesmärkt.

Fakta om kapellet på Östra

Kapellet på Östra kyrkogården är uppfört i nygotisk stil. Det invigdes 1861. Arkitekt är J H Strömberg, som också står bakom kyrkogårdens utformning. Vid en tillbyggnad 1955 sattes vitmålade träskivor över väggmålningarna, vilket gav rummet en annan karaktär. Frescomålningarna har nu tagits fram vid renoveringen 2019.

Östra kapellet är mycket efterfrågat som begravningskapell. 

Antal sittplatser: 59

Max antal personer som får vistas i kapellsalen (inklusive medverkande): 62

Adress: Östra kapellet, Nobelplatsen 7, 416 57 Göteborg

Hållplats: Spårvagn 1, 3, 6, 8 - buss 17 - Redbergsplatsen.

Se karta och blandade bilder från Östra kapellet på Google maps d

Gå in i kapellet för att se hur det ser ut. 

Östra kapellet är nu restaurerat och ser annorlunda ut från hösten 2019. Titta in här i 360-visining. 

Gå in i kapellet för att se hur det såg ut fram till 2018 

Östra kapellet som det såg ut före branden maj 2018. 

Östra kapellet exteriört med en av de två utbyggnaderna i förgrunden, ett rum för samling. Foto: Tommy Hvitfeldt

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg