Foto: Tommy Hvitfeldt

Kapell och ceremonilokaler

Vi har lokaler för begravningar i ceremonilokaler och kapell. Det finns plats för olika livsåskådningar med såväl borgerliga som begravningar i Svenska kyrkans ordning eller andra religiösa former.

Våra kapell/ceremonilokaler är till för begravningar med olika uttryckssätt/livsåskådning. Sankt Olofs kapell på Kvibergs kyrkogård, Ambjörnhagen på Billdals kyrkogård, Östra kapellet på Östra kyrkogården, Fridhems kapell på Fridhems kyrkogård och Sankt Markus på Västra kyrkogården är neutrala ceremonilokaler medan Sankt Sigfrids kapell på Kvibergs kyrkogård och Sankt Lukas kapell på Västra kyrkogården är invigda kyrkorum.

Läs mer om:
Ambjörnhagens ceremonilokal - på Billdals kyrkogård
Fridhems kapell - Fridhems kyrkogård
Sankt Lukas & Sankt Markus - på Västra kyrkogården
Sankt Olofs & Sankt Sigfrids kapell - på Kvibergs kyrkogård
Östra kapellet - på Östra kyrkogården

En länk till borgerliga begravningsförrättare finns på Göteborgs Stads webbsida om begravningar.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg