Kvibergs kyrkogård, gravar
Foto: Henrik Enarsson

Kvibergs kyrkogård

Kvibergs kyrkogård är med sina 130 hektar Göteborgs största kyrkogård.

Kyrkogården och det då färdiga Helga Korsets kapell invigdes den 27 oktober 1935. Krematorium samt Sankt Olofs kapell invigdes 1951. 1957 förlängdes byggnaden med Sankt Sigfrids kapell. År 1999, efter en brand, lades krematoriet i Sankt Olofs ned och ett nytt krematorium togs i bruk i den byggnad som tidigare var Helga Korsets kapell. Från 2017 finns ett nytt krematorium som är hopbyggt med det gamla.

På kyrkogården finns två muslimska begravningsplatser, en i den sydvästra delen som gränsar till Gamlestaden och kallas Ängen (kvarteren 201-209) och en i norra delen som gränsar till Kortedala, i området som kallas Dalen (kvarter 87A och 87B).

Ängen byggdes ut i slutet av 2018 och blev snabbt fullbelagd. I maj 2022 blev utbyggnaden med 800 nya kistgravplatser i Dalen klar, varav hälften är vända mot Mecka. Ceremoniplats med kompassros, stenkatafalk och tavningsplats finns såväl på Ängen som i Dalen.

På Kvibergs kyrkogård finns sedan 1961 två områden med krigsgravar där man sammanfört omkomna från båda världskrigen. Det ena är för brittiska samväldet (The Commonwealth War Graves Commission) kvarter 49 A och det andra för tyskar (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) kvarter 21. De båda gravfälten är upplåtna för all framtid utan kostnad, men skall skötas av respektive land.

I december 1987 avtäcktes en sten "Till minne av de i Karelen avlidna". Det är inte något krigsmonument utan avser alla i Karelen avlidna. Sedan 1963 finns också ett lettiskt område, avsett för medlemmar i lettiska församlingen. Svenska Sjöfolksförbundet har en yta på Kviberg för svenska sjömän.

I närheten av Kvibergs krematorium finns Göteborgs första minneslund som togs i bruk 1966. Torgny Segerstedt ligger begravd på denna kyrkogård. Även den mytomspunne gentlemannatjuven Bildsköne Bengtsson vilar på Kvibergs kyrkogård.
 
Antal gravar: 24 167. Yta: 130 hektar.
Gravskick: kistgravar, urngravar och minneslund samt särskilda gravplatser för muslimer. Det är tillåtet att köra bil på kyrkogården.

Historik: På platsen där Kvibergs kyrkogård nu ligger fanns i början på 1900-talet Göteborgs första flygplats.

Ladda ner en besökskarta (pdf)

Så hittar du hit:

Adress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, Göteborg (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:

Hållplats Kviberg trafikeras av linje 6, 7, 11 och 14.

Området trafikeras även av Flexlinjen och det finns ett antal mötesplatser inne på begravningsplatsen.

Kvibergs muslimska begravningsplats med ceremoniplatsen i förgrunden

Kvibergs muslimska begravningsplats

På Kvibergs stora kyrkogård finns också en muslimsk begravningsplats.