Foto: Hasse Jonsson

Kremering

I Göteborg kremeras cirka 80 procent av de avlidna. Krematoriet finns på Kvibergs kyrkogård vid Kortedalavägen.

Askan kan gravsättas i urngrav, i minneslund, i askgravlund eller strös i naturen/över vatten (kräver tillstånd av Länsstyrelsen). Anhöriga kan närvara vid kremeringen.

Krematoriet har den bästa möjliga reningsteknik som uppfyller alla gällande miljökrav. Ungefär 6 000 stoft från Göteborg och dess kranskommuner kremeras årligen. Det äldre krematoriet togs i bruk hösten 1999 och det nya under 2018. På bilden ses det nya i förgrunden och det gamla i bakgrunden. Det gamla krematoriet är inrymt i den byggnad som tidigare var Helga korsets kapell, ritat av arkitekt R O Swensson och invigt samtidigt som kyrkogården 1935 av biskop C E D Block. Här finns ett stort graverat glasfönster av Simon Gate.

Ett nytt krematorium intill det nuvarande invigdes 10 november 2017. Arkitekt Peter Erséus från Erséus Arkitekter AB svarar för arkitekturen. Kvibergs nya krematorium är sammanlänkat genom glasade gångar med det gamla. En stram arkitektur med moderna byggmaterial och stora fönsterpartier gör att det är ljust och vackert i lokalerna. I den nya byggnadens övervåning finns fyra ugnar och intill finns ett anhörigrum för dem som vill följa kremeringen via en fönstervägg. I bottenplanet finns ett rum för avsked. Dessutom finns kontorsdel med sammanträdesrum. Innanför entrén finns krematorieexpeditionen för bland annat uthämtning av urnor.

Krematorierna har ett miljötillstånd från Länsstyrelsen som gäller för 10 000 kremationer per år. I tillståndet ingår att få installera och driva sex ugnar och två reservugnar. Detta är en ökning med 58 procent jämfört med beräknat antal för 2015 (cirka 6 300 kremationer). De kommande åren beräknas antalet kremationer öka ännu mer.

För mer information kontakta:

Driftschef/avdelningschef Roger Johansson 031-731 11 35 
Roger.Johansson2@svenskakyrkan.se 

Krematorie-expeditionen

Vi svarar på frågor om kremation och urnor. Uthämtning av urnor sker hos oss och vi bokar när anhöriga vill närvara vid kremation eller låna vårt anhörigrum. 

Du når oss på 031-731 80 80 tryck 3 för hjälp kring kremationsfrågor
Öppet vardagar kl. 9-12, 13-16
gbg.krem@svenskakyrkan.se 

Krematorie-expeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, ingång i nya krematoriet.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 8, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg