Havet, södra skärgården Gbg
Foto: Ronald Eek

Spridning av aska

Askan efter en avliden får strös ut på mark eller vatten om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd.

Platsen ska vara lämplig och det ska vara uppenbart att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt. Det är Länsstyrelsen som avgör om en plats är lämplig.

Den som ordnar med gravsättningen ska skicka in en ansökan om tillstånd att få strö ut aska till Länsstyrelsen. Ansökan om att strö ut aska kan göras först efter att personen avlidit.

Här finns en förteckning över begravningsombuden i Västra Götalands län

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 - tryck 2 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg