Horisont med solglitter i hav
Foto: Pixabay

Spridning av aska

Askan efter en avliden får strös ut på mark eller vatten om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd.

Platsen ska vara lämplig och det ska vara uppenbart att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt. Det är Länsstyrelsen som avgör om en plats är lämplig.

Den som ordnar med gravsättningen ska skicka in en ansökan om tillstånd att få strö ut aska till Länsstyrelsen. Ansökan om att strö ut aska kan göras först efter att personen avlidit.

Här finns en förteckning över begravningsombuden i Västra Götalands län

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg