Utställningsgrav Östra kyrkogården
Foto: Göran Karlsson

Återgångsgravar

För att bevara karaktären på kyrkogårdarna återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka.

Att gravar återlämnas kan exempelvis bero på att anhöriga inte längre orkar sköta graven, att gravrätten på 25 år löpt ut och vi inte fått tag någon gravrättsinnehavare eller att graven blivit vanvårdad. Graven blir då en återgångsgrav.

Vi har ett stort antal disponibla återgångsgravar i Göteborg. Många av dem har fina, ståtliga gravstenar, vackert utformade gravramar och är bekvämt belägna på begravningsplatsen. Att återanvända en gravsten och förse den med ny text är både ekonomiskt och miljövänligt. Då fyller du i blanketten ”Ansökan om montering av gravanordning”, som du hittar här. Detta gäller även om du önskar sätta upp en ny gravsten.

Flest återgångsgravar som kan återupplåtas finns på våra äldre storkyrkogårdar. Våra gravvisare och begravningsexpedition har aktuell information om var det finns återgångsgravar som kan upplåtas igen.

Välkommen till visning!

Våra gravvisare står gärna till tjänst för visning av återgångsgravar. Vid övertagande av befintlig gravsten/gravram betalar du en engångsavgift på 1 000 kronor. Saknas gravanordning är övertagandet kostnadsfritt. Upplåtelse tecknas och du kan disponera grav och gravplats i 25 år, under förutsättning att gravplatsen sköts och inte blir vanvårdad.

Bokning av gravvisning på vår begravningsexpedition på Kvibergs kyrkogård,
tel. 031-731 80 80.

Utställningsgravar

För att visa hur återgångsgravar kan se ut har vi tagit fram ett antal utställningsgravar på östra, Västra och Kvibergs kyrkogård. Här finns kartor som visar var de finns!

Karta över utställningsgravar, Kvibergs kyrkogård

Karta över utställningsgravar, Västra kyrkogården

Karta över utställningsgravar, Östra kyrkogården

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg