Skicka faktura till oss

Fakturaadress

Fakturaadress (används vid alla fakturaalternativ)

Göteborgs begravningssamfällighet
Fack 77801157
Box 15018
750 15 Uppsala

Organisationsnummer:  252004-9020

1. I första hand önskar vi e-fakturor.
E-­fakturaadress: 2520049020
VAN-­leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras 

Information om e-faktura

2. I andra hand önskar vi få fakturan med e-post (som bifogad pdf-fil): 
Fakturor via e-post 77801157@faktura.svenskakyrkan.se
Vid utländsk valuta  77801157@invoice.svenskakyrkan.se​​.​​​

3. Som sista alternativ går det bra med pappersfaktura.

Betalningsvillkor ska vara minst 30 dagar.

Är du leverantör - glöm inte att vi måste ha tydlig referens som ni får vid kontakt med oss.