Västra frölunda kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Västra Frölunda kyrkogård

Kyrkogården har medeltida ursprung, men utvidgades så sent som 1987.

Västra Frölunda kyrkogård härstammar ursprungligen från medeltiden. Den senaste utvidgningen invigdes 1987. På den äldsta delen av kyrkogården ligger bland annat en gravhäll över övervisitatören vid Klippans tullstation Olof Claeson. Hällen låg i dåvarande kyrkans kor och är märkt "Anno 1728".

Bland gravstenarna i övrigt finner man många lotsar, fiskare och sjömän. Flera gravstenar har dekorerats med motiv inspirerade av havet och sjöfarten. Kyrkogårdsmuren har järnringar avsedda för hästar.

Antal gravplatser: knappt 1 400. Yta: 1,5 hektar.
Gravskick: kistgravar och urngravar.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Frölunda Smedjegata 4, Västra Frölunda (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:

Hållplats Frölunda Smedja trafikeras av linje 82, 83, 84 och 86.
Området trafikeras även av Flexlinjen.