Gravfält på Örgyte nya kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Gravrätt

När de anhöriga valt en gravplats, ska de bland sig utse en eller flera personer som ansvarar för graven. Den eller de gravrättsinnehavarna bestämmer vem/vilka som får gravsättas i graven och ansvarar för dess skötsel.

Det är bara den som är gravrättsinnehavare som får ta beslut och göra förändringar på gravplatsen.

Det betyder till exempel att man har rätt att:

  • Bestämma vilka som ska begravas på gravplatsen.
  • Bestämma eventuell gravstens utseende inom ramen för begravningssamfällighetens bestämmelser.
  • Bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
  • Överlåta eller återlämna gravplatsen.

I ett avtal med begravningssamfälligheten förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att den måste ses till flera gånger under vår, sommar och höst. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas. Det finns alltid möjlighet att mot avgift uppdra åt begravningssamfälligheten att sköta graven.

Att överlåta en gravrätt

Till grav med gravrätt ska det alltid finnas levande gravrättsinnehavare. Om en gravrättsinnehavares död eller andra förhållanden medför att det saknas gravrättsinnehavare, ska dödsboet eller närstående inom sex månader anmäla detta till begravningssamfälligheten. Gravrätten kan då överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge eller nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Det nya gravrättsinnehavet ska registreras hos begravningssamfälligheten.

Observera att skötselavtal som den tidigare gravrättsinnehavaren haft med oss i begravningssamfälligheten inte fortsätter att gälla med automatik. Den nya gravrättsinnehavaren måste sluta ett eget avtal med oss. Kontakta gravskötselexpeditionen via vår växel, 031-731 80 80, för mera information.

Att återlämna en gravrätt

En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavet. Då övergår ansvaret för graven till begravningssamfälligheten, som ser till att graven "fredas" i 25 år efter den senaste gravsättningen. 

Vi söker gravrättsinnehavare

Många gravar saknar gravrättsinnehavare. Vi vill få in så många gravrättsinnehavare som möjligt. Har du ansvar för en grav - men är inte registrerad - kontakta begravningsexpeditionen för hjälp.

Bli gravrättsinnehavare

Kontakta begravningsexpeditionen för att bli gravrättsinnehavare eller om du har frågor kring gravrätt.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg