Betalningar från utlandet

Befinner du dig i utlandet och ska betala en räkning från oss? Här hittar du information om våra IBAN- och BIC-koder samt adressen till vår bank.

Vid betalningar från utlandet ska IBAN- och BIC-kod anges, de finns på din  faktura. Det underlättar också för oss om du anger OCR-numret som även det finns på fakturan.

  • Vår IBAN-kod är: SE51 5000 0000 0503 7107 4835

​​​​​​​​​​​​​​IBAN står för International Bank Account Number och är en internationell metod att identifiera bankkontonummer, och används bara vid betalningar till utlandet. Svenska IBAN-nummer består av 24 tecken, och inleds alltid med bokstäverna SE.

  • Vår BIC-kod är: ESSESESS (finns också angivet på fakturan.

BIC, eller Bank Identifier Code, är en internationell standard för att identifiera en bank på ett säkert sätt och används vid utlandsbetalningar. Koden består av åtta eller elva tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som skrivs med stora bokstäver. BIC kallades tidigare Swift-adress.

IBAN och BIC-kod (Swift) ska egentligen vara tillräckligt för att betalningen ska nå fram till rätt bank , men om din bank i utlandet vill ha namn på mottagare och vår bank så finns uppgifter nedan.

Om du inte hittar något sätt att ange IBAN-eller BIC-kod måste bankens adress och mottagare uppges. 

Mottagare: Göteborgs begravningssamfällighet
Vår banks adress: SEB, 106 40 Stockholm

Har du frågor? Kontakta Ingela Håman eller Lilianne Shrope via vår växel,
+4631731 80 80.