Askims norra kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Askims norra kyrkogård

Askims norra kyrkogård är ursprungligen från medeltiden, men har senare utvidgats.

Kyrkogården gränsar till ett gravfält med 80-talet gravhögar från vikingatiden, 800-1050 e Kr. På den äldsta delen av kyrkogården ligger bland annat en gravhäll med nästan utplånad skrift, kallad kapargraven. I den lär ligga en kaparkapten i Gathenhielms tjänst.

Här finns också en minnessten över Askims tidigare kyrka. Kyrkogården omges av en kraftig kyrkogårdsmur med stigportar. I muren finns ett par utskjutande steg invid den östra stigporten.

Antal gravplatser: 662.
Gravskick: kistgravar och urngravar.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Askims Backaväg 5, Askim. (Karta)(Google Map)

Med kollektivtrafik: 

Hållplats Pilegården trafikeras av linje X2 och 258
Hållplats Askims stationsväg trafikeras av linje X2 och 258
Hållplats Backa trafikeras av linje 82 och 83
Området trafikeras även av Flexlinjen.