Backa gamla kyrkogård
Foto: Ronald Eek

Backa gamla kyrkogård

Backa gamla kyrkogård finns i dokument från 1750, men är troligen från 1200-talet.

På kyrkogården ligger flera storbönder begravda, vilket avspeglas i gravvårdarna. Utmed kyrkogårdsmuren finns några äldre gravstenar från 1700-talet uppsatta.

En minnessten minner om platsen för den medeltida kyrkan som revs i samband med uppförandet av den nuvarande kyrkan.

I kyrkogårdens nordvästra hörn står en minnessten med följande text: "År 1834 härjade cholera farsoten inom Backa församling. Öfver etthundrade personer voro sängliggande sjuke hvaraf trettiosex skördades genom döden. Sörjande samtida och tacksamme efterlefvande reste denna minnessten 1864."

Antal gravar: 369 . Yta: 0,6 ha
Gravskick: kistgravar och urngravar.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Adress: Vid Backa kyrka, Backa kyrkogata (Karta) (Google Map)