Gravsten på Askims södra kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Gravregister

Alla gravsättningar förs in i begravningssamfällighetens gravregister.

Alla gravsättningar förs in i begravningssamfällighetens gravregister. Det innehåller uppgifter om samtliga gravar och gravsättningar i Göteborgs stad sedan lång tid tillbaka.

Tidigare skrevs uppgifterna in för hand i Gravboken och anhöriga till den som begravts fick ett vackert Gravbrev.

Här kan kan du söka gravsatta på kyrkogårdarna i Göteborg.

Svenska gravar

Vissa äldre uppgifter finns inte i digital form hos begravningssamfälligheten, utan förvaras på Landsarkivet.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg