Staty ängel, Lundby gamla
Foto: Ronald Eek

Medling vid tvister om kremering och gravsättning

Begravningssamfälligheten är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister rörande kremering eller gravsättning.

Begravningssamfälligheten är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska gravsättas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar.

Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte gravsättning ske samt om tvist kring kremering finns kan ingen kremering göras.

Begravningssamfällighetens medlare:

Katarina Evenseth, begravningschef  
031-731 82 95
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se 

Susanne Hägg, administratör
031-731 82 85
susanne.hagg@svenskakyrkan.se 

Eller ring begravningsexpeditionen som kan lotsa dig vidare. Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att vi kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg