Staty ängel, Lundby gamla
Foto: Ronald Eek

Medling vid tvister om kremering och gravsättning

Begravningssamfälligheten är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister rörande kremering eller gravsättning.

Begravningssamfälligheten är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej och om var den avlidna ska gravsättas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar.

Om man inte kommer överens hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte gravsättning ske samt om tvist kring kremering finns kan ingen kremering göras.

Begravningssamfällighetens medlare

Du når våra medlare via vår växel 031-731 80 80. Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att vi kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.

Katarina Evenseth, begravningschef  
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se 

Susanne Hägg, administratör
susanne.hagg@svenskakyrkan.se 

Terese Johansson, administratör
terese.johansson@svenskakyrkan.se

 

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg