Betalningar till oss inom Sverige

Ska du betala ut pengar till Göteborgs begravningssamfällighet? Då hittar du uppgifter om bankgironummer här.

Ersättningar från exempelvis försäkringsbolag eller återbetalningar från leverantörer ska använda nedanstående bankgironummer:

​​​​​​​Inbetalningar (inom Sverige) när faktura/OCR-nummer saknas:
Bankgiro nummer 5837-5676. Insättningar kan ske utan OCR-nummer. Ange orsak till inbetalningen, till exempel återbetalning faktura nummer, eller annat referensnummer/namn.

När vi fakturerar gravskötsel, namnplaketter och liknande används nedanstående bankgironummer och OCR-nummer (genereras automatiskt av vårt fakturasystem), det hittar du längst ned på fakturan.

Inbetalningar (inom Sverige) när faktura/OCR-nummer finns:
Bankgiro  nummer 5087-0047. OCR-nummer måste anges.