Vattenpost med vattenkannor
Foto: Henrik Enarsson

Vattentillgång på kyrkogårdarna

Alla kyrkogårdar har inte vatten året om. Begravningssamfälligheten använder generella datum för påkoppling respektive avstängning av sommarvattnet på våra kyrkogårdar.

På många kyrkogårdar är vattentillgången begränsad under den mörka tiden på året. 

- Varje vår sätts sommarvattnet på omkring den 15 april  (om temperaturen tillåter)

- Varje höst stängs sommarvattnet av omkring den 15 oktober

Om datumen infaller på en helg sker påkopplingen eller avstängningen på en vardag strax innan eller efter det generella datumet.