Billdals kyrkogård
Foto: Ronald Eek

Billdals kyrkogård

Göteborgs sydligaste kyrkogård ligger i Billdal.

Billdals kyrkogård invigdes 1978 av biskop Bertil Gärtner. Den ligger i en naturskön trakt och gränsar direkt till det stora Sandsjöbackareservatet. Den framträder som en stor öppen slätt omgiven av skogsklädda berg. Raviner slingrar sig längs bergens fot både i väster och söder. De områden som ännu inte tagits i bruk för kyrkogårdsändamål används till stor del fortfarande som åker och ängsmark.

På kyrkogården finns en skogsurnlund och i anslutning till kyrkogården har två muslimska begravningsplatser anlagts.

Antal gravplatser: 689. Yta: 55 ha.
Gravskick: kistgravar, urngravar och minneslund. Dessutom Billdals muslimska begravningsplats samt särskilda gravplatser för Ahmadiyya-samfundet.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Billdals kyrkogårdsväg 2 (karta Google Maps)

Billdals kyrkogårds värdefulla karaktär

Nu finns en ny utredning om Billdals kyrkogårds värdefulla karaktär färdigställd 2020.