Kista, rosor
Foto: Ronald Eek

Begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Sättet att sörja är olika liksom formen för begravningsceremoni. Det går också att avstå från att ha en formaliserad ceremoni.

Begravningar hålls oftast i ett kapell eller en kyrka. Den kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning eller vara en borgerlig begravning utan religiösa inslag.

Våra kapell/ceremonilokaler är till för begravningar med olika uttryckssätt/livsåskådning. Sankt Olofs kapell på Kvibergs kyrkogård, Ambjörnhagen på Billdals kyrkogård, Östra kapellet på Östra kyrkogården, Fridhems kapell på Fridhems kyrkogård och Sankt Markus på Västra kyrkogården är alla neutrala ceremonilokaler.

Länk till borgerliga begravningsförrättare på Göteborgs Stads portal.

Beställning av GRAVSÄTTNING och kremation

Ladda ner blanketten. Alla blanketter hittar du i Länkar och blanketter här på sidan.

Om begravning - på olika språk

Läs Om begravning på olika språk. Broschyren ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Ladda ner:
Svenska ny 2020
Engelska ny 2020
Arabiska
Finska ny 2020
Polska ny 2020
Serbiska/kroatiska/bosniska

Lördagsbegravningar i Göteborgs begravningskapell

Sedan några år tillbaka finns åter möjlighet till lördagsbegravningar i samtliga kapell och ceremonilokaler i Göteborg. Vi erbjuder möjlighet till begravning kl 10 på lördagar. Detta gäller bara begravningsceremonier med avslut i kapell eller ceremonilokal. För att kunna bemanna på rätt sätt behöver vi ha minst en veckas framförhållning.

De sju kapell och ceremonilokaler det handlar om i Göteborg är Östra kapellet på Östra kyrkogården, S:t Lukas och S:t Markus kapell på Västra kyrkogården, S:t Olofs och S:t Sigfrids kapell på Kvibergs kyrkogård, Fridhems kapell på Fridhems kyrkogård och Ambjörnhagens ceremonilokal på Billdals kyrkogård.  

Om begravning - på svenska (ljud)
00:00
Om begravning - som ljudfil på svenska

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg