Kista, rosor
Foto: Ronald Eek

Begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Sättet att sörja är olika liksom formen för begravningsceremoni. Det går också att avstå från att ha en formaliserad ceremoni.

Begravningar hålls oftast i ett kapell eller en kyrka. Den kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning eller vara en borgerlig begravning utan religiösa inslag.

Göteborgs begravningssamfällighet är en del av Svenska kyrkan, men vi är till för alla - oavsett vilken tro du har eller om du saknar tro.

Våra kapell/ceremonilokaler är till för begravningar med olika uttryckssätt/livsåskådning. Sankt Olofs kapell på Kvibergs kyrkogård, Ambjörnhagen på Billdals kyrkogård, Östra kapellet på Östra kyrkogården, Fridhems kapell på Fridhems kyrkogård och Sankt Markus på Västra kyrkogården är alla neutrala ceremonilokaler.

Länk till borgerliga begravningsförrättare på Göteborgs Stads portal.

Vi har tagit fram en broschyr där du kan läsa mer om vad du behöver tänka på vid en begravning:

Råd vid begravning

efterlevandeguiden.se hittar du information om de praktiska frågor som ska tas om hand under månaderna efter dödsfallet. Sajten är ett samarbete mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Beställning av GRAVSÄTTNING och kremation

Ladda ner blanketten. Alla blanketter hittar du i Länkar och blanketter här på sidan.

Om begravning - på olika språk

Läs Om begravning på olika språk. Broschyren ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Ladda ner:
Svenska ny 2020
Arabiska 2020
Engelska ny 2020
Farsi 2020
Finska ny 2020
Nordsamiska 2020
Polska ny 2020
Serbiska/kroatiska/bosniska

Lördagsbegravningar i Göteborgs begravningskapell

Det finns möjlighet till lördagsbegravningar i sex av våra kapell och ceremonilokaler i Göteborg enligt ett roterande schema. Detta gäller bara begravningsceremonier med avslut i kapell eller ceremonilokal. För att kunna bemanna på rätt sätt behöver vi ha minst en veckas framförhållning, kontakta vår begravningsexpedition på 031-731 80 80 för att få veta vilket kapell som är tillgängligt det datum du önskar.

De kapell och ceremonilokaler det handlar om i Göteborg är Östra kapellet på Östra kyrkogården, S:t Lukas och S:t Markus kapell på Västra kyrkogården, S:t Olofs och S:t Sigfrids kapell på Kvibergs kyrkogård samt Fridhems kapell på Fridhems kyrkogård.  

Om begravning - på svenska (ljud) Ladda ner
00:00
Om begravning - som ljudfil på svenska

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten i stället för en dyrbar kista eller blomsteruppsättning. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. Vid kistbegravning tas bårtäcket av i kapellet.

Kista, blommor, S:t Sigfrids kapell Kviberg

Ordna begravningen själv

Det här är en checklista för den som själv ska ordna med begravning.

Staty ängel, Lundby gamla

Medling vid tvister om kremering och gravsättning

Begravningssamfälligheten är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister rörande kremering eller gravsättning.

Grav, muslimska begravningsplatsen, Billdal

Begravningsombud

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

Kista, bärarlag, Östra kapellet

Begravningslagen

Begravningslagen är den lag som i Sverige gäller för hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier samt riktlinjer för gravrätt.

Information till begravningsbyrån

Blanketter och information inför planering av begravning för begravningsbyråer och andra.

Svenska flaggan, halvstång

Flaggning vid dödsfall

Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning

Duvor i förgrunden och gräsmatt sedan askgravlunden på Björlanda kyrkogård

Begravningsavgift och begravningskostnader

Här finns information om vilka kostnader som ingår i begravningsavgiften för begravning samt vilka kostnader dödsboet svarar för.

Länkar och blanketter

Här finns länkar och blanketter samlade

En vuxen person omfamnar ett barn. Skulptur i grässlänten ovanför minneslunden med buskar och träd i bakgrunden

Stöd vid sorg

Här finns information om stöd vid sorg och andra svåra situationer i livet.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg