Björlanda kyrkogård/kyrka
Foto: Pia Magnusson

Björlanda kyrkogård

I Göteborgs yttre rand på Hisingen och med närheten till både landet och havet ligger Björlanda.

Björlanda kyrkogård är omnämnd i handlingar från 1700, men kyrkan är från 1200-talet.  En större utvidgning av kyrkogården företogs åren 1913–14. Efter det har kyrkogården vuxit vid ett flertal tillfällen.

Delar av kyrkogården omges av en kallmur. Den har tillkommit etappvis i samband med kyrkogårdens olika utvidgningsfaser. Några äldre gravstenar är utplacerade utefter kyrkogårdsmuren. I muren runt den gamla delen av kyrkogården finns stigportar uppförda av ”muraremästaren konstförfarna mäster Anders Pihl”. Många inskriptioner på gravstenarna speglar vikten av jordbruksnäringen i trakten och järnringar finns tillgängliga i muren för kyrkobesökarnas hästar.

Antal gravar: 523. Yta: 0,9 hektar.
Gravskick: kistgravar, urngravar och askgravlund.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Björlanda kyrkväg 30. (karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:
Hållplats Björlanda kyrka trafikeras av linje 22