Foto: Tommy Hvitfeldt

Fridhems kapell

Kapellet på Fridhems kyrkogård är vår enda ceremonilokal på Hisingen.

Fridhems kapell invigdes 1982 av biskop Bertil E. Gärtner. Kapellet har 72 sittplatser och är ritat av arkitekt Björn Christiansen. Det maximala antalet personer som får vistas i kapellet (inklusive medverkande) är 75.

Fridhems kapell har en kapellsal och en lokal för visning av avliden. Båda lokalerna har vävnader med anknytning till Psaltaren 23. 

I kapellsalen finns Gerd Ekdahls väv "Hans gröna ängar" (vers 2: "Han låter mig vila på gröna ängar", 1917 års översättning).

I lokalen för visning av avliden finns en vävnad av Märta Afzelius: "Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig" (vers 4, 1917 års översättning).

Fridhems kapell är numera en neutral ceremonilokal.

Adress: Fridhems kyrkogård, Fredenslundsvägen, 422 59 Hisings Backa

Hållplats: Buss 18, Fridhems kyrkogård

Se karta och bilder från Fridhems kapell

GÅ IN I KAPELLET FÖR ATT SE HUR DET SER UT (bilder från 2020) 

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg