Året på kyrkogården

När sätts sommarvattnet på? När planteras vårblommorna? I vårt årshjul ser du vad som händer på kyrkogårdarna vid olika tidpunkter.