Året på begravningsplatsen

När sätts sommarvattnet på? När planteras vårblommorna? I vårt årshjul ser du vad som händer på begravningsplatserna vid olika tidpunkter.