Angereds kyrka & gamla kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Angereds gamla och nya kyrkogårdar

Angereds gamla kyrka tros vara från 1200-talet.

Angereds gamla kyrkogård

Vid kyrkans södra mur ligger en stor häll med tio figurer (två män, två kvinnor och sex barn). Två adelsvapen samt hjälm och handskar syns på stenen men skriften är utplånad.

I kyrkmuren är infälld en tavla med samma vapen och texten: "PERR LILLYE MARIE AMIE VON LEPEL ANNO 1650". Sannolikt har hällen tidigare legat inne i kyrkan. Pehr Lillie var kommendant på Älvsborgs fästning och herre till Jonsered och Aspenäs. Farfadern, Brynte Birgersson Lillie, var ståthållare på Älvsborg och skall liksom fadern, Bengt Lillie, ha begravts inne i kyrkan.

Antal gravplatser Angereds gamla kyrkogård: 230.
Yta: 0.3ha

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Adress: Vid Angereds gamla kyrka, Hultavägen 1 (Karta)

Angereds nya kyrkogård

Yta: 1,2 ha

Antal gravplatser Angereds nya kyrkogård: 570

Angereds nya kyrkogård togs i bruk 1918 och utvidgades 1973.

Ladda ner en besökskarta (pdf).