Angereds kyrka & gamla kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Angereds gamla och nya kyrkogårdar

Angereds gamla kyrka tros vara från 1200-talet.

Angereds gamla kyrkogård

Vid kyrkans södra mur ligger en stor häll med tio figurer (två män, två kvinnor och sex barn). Två adelsvapen samt hjälm och handskar syns på stenen men skriften är utplånad.

I kyrkmuren är infälld en tavla med samma vapen och texten: "PERR LILLYE MARIE AMIE VON LEPEL ANNO 1650". Sannolikt har hällen tidigare legat inne i kyrkan. Pehr Lillie var kommendant på Älvsborgs fästning och herre till Jonsered och Aspenäs. Farfadern, Brynte Birgersson Lillie, var ståthållare på Älvsborg och skall liksom fadern, Bengt Lillie, ha begravts inne i kyrkan.

Antal gravplatser Angereds gamla kyrkogård: 230.
Yta: 0.3 hektar.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Angereds nya kyrkogård

Yta: 1,2 hektar.

Antal gravplatser Angereds nya kyrkogård: 570.

Angereds nya kyrkogård togs i bruk 1918 och utvidgades 1973.

En ny askgravlund togs i bruk i juni 2021. Den ligger i anslutning till lapidariet, där vi samlat äldre gravstenar, på kyrkogårdens nya del. Det finns granitpelare att fästa namnplaketter på samt ljusanordning för gravlyktor och urnor med grusbäddar att ställa gravvaser i. Gravområdet där vi sätter ned askor ligger i gräsytan bakom.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Gravskick på Angereds kyrkogårdar: kistgravar, urngravar, askgravlund.

Så hittar du hit:

Adress: Hultavägen 1, 424 57 Gunnilse (karta Google maps)
Den gamla kyrkogården ligger i anslutning till kyrkan, som har adress Hultavägen 1. Angereds nya kyrkogård ligger cirka 60 meter nordost om kyrkan och har adress Hultavägen 2.

Med kollektivtrafik:

Hållplats Angereds kyrka trafikeras av linje X3.

Askgravlunden på Angereds nya kyrkogård. Foto: Linnéa Cornelius