Torslanda kyrka/kyrkogård
Foto: Malte Aronsson

Torslanda kyrkogård

Torslanda kyrkogård omgärdar kyrkan, som är en av de äldsta kyrkorna på Hisingen.

Torslanda kyrkogård räknar 1783 som tillkomsttid, men kyrkan är från 1200-talet. Kyrkogården har utvidgats i olika omgångar, senast 1977. På kyrkogården finns den fridlysta "tusenåriga linden", som man med säkerhet vet är minst 800 år. På kyrkogården finns en askgravlund sedan 2009.

Intill detta mäktiga träd finns en av Göteborgs märkligaste gravhällar, lagd över kyrkoherden Arfwid Gren (död 1799), med en nu nästan oläslig text som slutar:

"Gnag ey de Dödas Ben
Förvara Deras Minne.
Rör ey vid denna Sten.
Ty Döden Bor där inne."

Antal gravar: 779. Yta: 1,3 hektar.
Gravskick: kistgravar, urngravar och askgravlund/minneslund.  

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Vid Torslanda kyrka Torslanda kyrkväg/Kongahällavägen (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:

Hållplats Torslanda Torg trafikeras av X1 och Svart express
Hållplats Hembygdsgatan trafikeras av X1 och Svart express
Området trafikeras även av Flexlinjen.

TORSLANDA ASKGRAVLUND TILLÄMPAR NU GRAVSÄTTNING SOM I MINNESLUND

Torslanda kyrkogårds askgravlund är nu en kombinerad askgravlund och minneslund. Förändringen har gjorts eftersom utrymmet för namnplaketter i det närmaste är slut och det inte heller finns möjlighet att utöka utrymmet ytterligare. Det innebär också i praktiken att man inte kan närvara vid gravsättning. Inga nya namnplaketter sätts tills vidare upp. Om make/maka/partner sedan tidigare är gravsatt och namnplakett redan finns, byts den ut för namnkomplettering om så önskas. Namnet Torslanda askgravlund behålls. Namnet Torslanda askgravlund behålls.

Läs mer om gravskicken minneslund och askgravlund här.