Torslanda kyrka/kyrkogård
Foto: Malte Aronsson

Torslanda kyrkogård

Torslanda kyrkogård omgärdar kyrkan, som är en av de äldsta kyrkorna på Hisingen.

Torslanda kyrkogård räknar 1783 som tillkomsttid, men kyrkan är från 1200-talet. Kyrkogården har utvidgats i olika omgångar, senast 1977. På kyrkogården finns den fridlysta "tusenåriga linden", som man med säkerhet vet är minst 800 år. På kyrkogården finns en askgravlund sedan 2009.

Intill detta mäktiga träd finns en av Göteborgs märkligaste gravhällar, lagd över kyrkoherden Arfwid Gren (död 1799), med en nu nästan oläslig text som slutar:

"Gnag ey de Dödas Ben
Förvara Deras Minne.
Rör ey vid denna Sten.
Ty Döden Bor där inne."

Antal gravar: 779. Yta: 1,3 hektar.
Gravskick: kistgravar, urngravar och askgravlund/minneslund.  

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Vid Torslanda kyrka Torslanda kyrkväg/Kongahällavägen (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:

Hållplats Torslanda Torg trafikeras av X1 och Svart express
Hållplats Hembygdsgatan trafikeras av X1 och Svart express
Området trafikeras även av Flexlinjen.

TORSLANDA ASKGRAVLUND

Under 2022 uppför vi en ny askgravlund på Torslanda kyrkogård. Vi har upphört med nya gravsättningar i den befintliga askgravlunden, förutom för make/maka/partner till redan gravsatta.

Den som önskar gravsättas i askgravlund på Torslanda kyrkogård får vänta tills den nya är färdigställd. Orsaken är att den befintliga askgravlunden inte rymmer fler askor.

Enligt begravningslagen ska askor gravsättas inom ett år från kremeringstillfället. Om det skulle ta mer än ett år att uppföra den nya askgravlunden kommer begravningssamfälligheten vid behov att bevilja anstånd med gravsättning. 

Bokning av gravsättning i den nya askgravlunden kan göras först när den är färdigställd. 

Läs mer om gravskicken minneslund och askgravlund här.