Säve kyrkogård
Foto: Ronald Eek

Säve kyrkogård

Likt en nordvästlig utpost ligger Säve kyrkogård längst på Hisingen.

Säve kyrkogård har år 1871 som officiellt tillkomstår, men bör vara från 1300-talet. Den utvidgades i större etapper 1936 och 1987.

Den 2 november invigdes kyrkan, då med namnet S:t Olofs kyrka. Tyvärr vet man inte årtalet men antar att det rör sig om tidigt 1200-tal. Namnet S:t Olof härhör från den norske helgonkungen Olof Haraldsson. Kyrkan är sedan tillbyggd i olika etapper.

På Säve kyrkogård finns en askgravlund sedan 2007.

Antal gravar: 793. Yta: 1,9 hektar.
Gravskick: kistgravar, urngravar och askgravlund.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Svensbyvägen 2, Säve (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:

Hållplats Säve Kvarn trafikeras av linje 35