Gunnareds kyrkogård, intill minneslunden
Foto: Göran Karlsson

Gunnareds kyrkogård

Gunnareds kyrkogård är en kyrkogård i stadsdelen Angered

Gunnareds kyrkogård invigdes av kontraktsprost Lennart Widing i början av juni 2003, men kyrkogårdens historia startade långt tidigare. Redan på 1980-talet gjordes en utredning om kyrkogårdarnas framtid där utredaren betonade vikten av att anlägga en ny kyrkogård i nordöstra Göteborg och i södra skärgården.

I slutet av 1990-talet bjöds tre arkitektfirmor in att lämna förslag på hur den nya kyrkogården skulle se ut och det blev Mark och Landskap AB från Borås som vann tävlingen. Förslaget kom från landskapsarkitekten Åke Andersson.

Yta: 80 000 kvadratmeter (8 hektar)
Antal planerade gravar vid invigningen: 1435 kistgravar, 861 urngravar och minneslund som ligger nere i en ravin med en liten bäck. Framtida planer finns för utvidgning av antal gravar.
Gravskick: kistgravar, urngravar, minneslund

Det är tillåtet att köra bil på kyrkogården.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Hästhagen 48, Angered (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:

Hållplats Angeredsvinkeln trafikeras av linje 40, 77 och 176.
Området trafikeras även av Flexlinjen.

Gunnareds kyrkogårds värdefulla karaktär

Nu finns en ny utredning om Gunnareds kyrkogårds värdefulla karaktär färdigställd 2020.