Kyrkovalet påverkar hur vi styrs

Vart fjärde år hålls kyrkoval. Indirekt påverkar det hur begravningssamfälligheten styrs.

Begravningssamfällighetens högsta beslutande organ kallas för begravningsdelegerade. De 39 ledamöterna och 24 suppleanterna utses av och bland kyrkofullmäktiges ledamöter i de nio församlingarna/pastoraten i Göteborg.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer: nationellt (val till kyrkomötet), regionalt (val till stiftet) och lokalt (val till kyrkofullmäktige).

Eftersom kyrkofullmäktige i Göteborgs församlingar och pastorat utser begravningsdelegerade påverkar alltså du som röstar indirekt också hur begravningssamfälligheten styrs.

Rösta får du göra som är medlem i Svenska kyrkan och på valdagen har hunnit fylla 16 år. Du ska också vara folkbokförd i en församling i Sverige på valdagen.

Om du inte är medlem

Du som är intresserad av att påverka arbetet i Göteborgs begravningssamfällighet men inte är medlem i Svenska kyrkan kan vända dig till något av de tre begravningsombuden. De utses av Länsstyrelsen och deras uppgift är just att tillvarata intresset för dem som inte tillhör kyrkan. De följer begravningssamfällighetens verksamhet och yttrar sig över kostnaderna för begravningsverksamheten.

Läs mer om begravningsombuden och hur du kan kontakta dem på vår webbplats:

Begravningsombud

Fördelning av ledamöter

Styrelsen i Göteborgs stift fattar beslut om hur många ledamöter varje församling/pastorat får utse till begravningsdelegerade. Fördelningen grundar sig på hur många röstberättigade som finns i respektive församling/pastorat den 1 oktober året före valåret.

För innevarande fyraårsperiod 2022-2025 är antalet följande:

Askims församling: 2 ledamöter med 2 ersättare,
Backa pastorat: 3 ledamöter med 2 ersättare,
Carl Johans pastorat: 6 ledamöter med 3 ersättare,
Domkyrkopastoratet: 7 ledamöter med 4 ersättare,
Lundby församling: 5 ledamöter med 3 ersättare,
·Nylöse pastorat: 4 ledamöter med 2 ersättare,
Torslanda-Björlanda församling: 2 ledamöter med 2 ersättare,
Västra Frölunda pastorat: 5 ledamöter med 3 ersättare,
Örgryte pastorat: 5 ledamöter med 3 ersättare.

För dig som vill läsa mer

Läs mer om ansvar och organisation i Göteborgs begravningssamfällighet:

Ansvar och organisation (Göteborgs begravningssamfällighets webbplats)

Läs mer om kyrkovalet:

Kyrkovalet – demokrati i kyrkan (Svenska kyrkans webbplats)