Torslanda kyrkogård gravfält med askgravlund i förgrund och kistgravar i bakgrunden
Foto: Hasse Jonsson

Gravplatser

Alla har rätt till en gravplats. Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Att välja gravplats 

När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Det finns många olika möjligheter på de skilda begravningsplatserna. Via begravningsexpeditionen får du hjälp att välja gravplats, tel. 031-731 80 80.

Visning av gravplatser 

Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkomna att kontakta begravningsexpeditionen, tel 031-731 80 80, för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Under pandemitider har vi inte möjlighet att boka in gravvisningar för förtida gravrättsupplåtelser. Anledningen är att vi fokuserar på att visa gravar för de personer som är i akut behov av gravplats.

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos begravningssamfälligheten upp till ett år.

Läs mer om gravvisning

I förgrunden oskarp häck, i mitten urn- och kistgravar och i bakgrunden dalsänkan minneslunden
Gunnareds kyrkogård med urn- och kistgravar och i dalsänkan minneslunden Foto: Hasse Jonsson

Gravplatser för återbruk - återgångsgravar

För att bevara karaktären på kyrkogårdarna återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka. På samma sätt som när man gravsätter flera familjemedlemmar i samma grav, sker gravsättningen då i det övre orörda jordlagret.

Att återanvända en gravsten och förse den med ny text är både ekonomiskt och miljövänligt. Just nu har vi drygt 6 000 disponibla återgångsgravar i Göteborg. Flest lediga finns det på Kvibergs, Östra och Västra kyrkogården. Men det finns också disponibla återgångsgravar på flera mindre och centralt belägna kyrkogårdar.

Här finns mer information om återgångsgravar.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

 

Gravskötsel-expeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Ring tel: 031-731 80 80. Tryck 1 för hjälp med frågor kring gravskötsel.

Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.

E-post: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg