Torslanda kyrkogård gravfält med askgravlund i förgrund och kistgravar i bakgrunden
Foto: Hasse Jonsson

Gravplatser

Alla har rätt till en gravplats. Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnas egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Att välja gravplats 

När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Det finns många olika möjligheter på de skilda begravningsplatserna. Via begravningsexpeditionen får du hjälp att välja gravplats, tel. 031-731 80 80.

Visning av gravplatser 

Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkomna att kontakta begravningsexpeditionen, tel 031-731 80 80, för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Eftersom det råder brist på begravningsmark har vi inte möjlighet att boka in gravvisningar för förtida gravrättsupplåtelser, man kan alltså inte få en gravplats förrän någon ska gravsättas. Med gravsättning menas att kistan eller urnan sänks ned i graven. 

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos begravningssamfälligheten upp till ett år.

Läs mer om gravvisning

I förgrunden oskarp häck, i mitten urn- och kistgravar och i bakgrunden dalsänkan minneslunden
Gunnareds kyrkogård med urn- och kistgravar och i dalsänkan minneslunden Foto: Hasse Jonsson

Gravplatser för återbruk - återgångsgravar

För att bevara karaktären på begravningsplatserna återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka. På samma sätt som när man gravsätter flera familjemedlemmar i samma grav, sker gravsättningen då i det övre, orörda jordlagret.

Det finns ett stort antal återgångsgravar som kan återupplåtas. Att återanvända en gravsten och förse den med ny text är både ekonomiskt och miljövänligt. Flest återgångsgravar finns på våra äldre storkyrkogårdar. Våra gravvisare och begravningsexpedition har aktuell information om var de finns.

Här finns mer information om återgångsgravar.

Utställningsgrav Östra kyrkogården

Återgångsgravar

För att bevara karaktären på kyrkogårdarna återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka.

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till. Du kan också beställa din gravskötsel på webben.

Grav, muslimska begravningsplatsen, Billdal

Begravningsombud

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Gravskötselexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring skötsel. Du kan också skicka e-post till gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Vi tar endast emot avtalade besök.

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg