Västra kyrkogården
Foto: Ronald Eek

Västra kyrkogården

Västra kyrkogården ligger i stadsdelen Sandarna i västra Göteborg och invigdes 1888.

Västra kyrkogården ritades av den blivande byggnadschefen i Göteborg, Figge Blidberg, och invigdes 1888 av biskop E H Rodhe. Den hette då Sanda kyrkogård.  Kyrkogården är byggd i tre etapper av vilka de två första utgör halva ytan. De två äldsta delarna representerar en äldre kyrkogårdstyp till skillnad från den sist anlagda delen som ritades av arkitekt Sven Brolid och togs i bruk 1951.

Kyrkogårdens första kapell revs 1908 sedan man låtit uppföra ett nytt ritat av arkitekt Yngve Rasmussen. Det heter numera Sankt Matteus, men används inte längre som begravningskapell utan hyrs ut till den rumänsk-ortodoxa församlingen. På det senast utvidgade området byggdes på 60-talet, efter ritningar av arkitekt Sven Brolid, en krematoriebyggnad med två kapell, Sankt Markus och Sankt Lukas. Krematoriet togs ur bruk år 2000 när det nya krematoriet på Kviberg stod klart.

På östra sidan av kyrkogården, mitt emot de två kapellen, ligger minneslunden ritad av arkitekt Inga Edler Claësson. Den började användas 1973. Vid meditationsplatsen står bronsskulpturen "Tröst" med mor och son stödjande varandra. Den är utförd av Inger Karlberg.

Antal gravar: cirka 28 600. 
Gravskick: kistgravar, urngravar, askgravlund, mindre askgravlund och minneslund.
Det är tillåtet att köra bil på kyrkogården.

Ladda ner en besökskarta (pdf)

Så hittar du hit:

Adress: Sannaplan 68, Göteborg
Västra kyrkogården är en av de större begravningsplatserna i Göteborg och kan nås från flera entréer. (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:
Hållplats Sannaplan trafikeras av linje 9 och 11
Hållplats Sjupundsgatan trafikeras av linje 16 och 19.
Området trafikeras även av Flexlinjen och det finns ett antal mötesplatser inne på begravningsplatsen.

Västra kyrkogården, minneslunden
Minneslunden på Västra kyrkogården Foto: Göran Karlsson
Västra kyrkogården, askgravlunden
Askgravlunden på Västra kyrkogården Foto: Göran Karlsson