Lasse Dahlqvists grav, Brännö kyrkogård
Foto: Göran Karlsson

Brännö kyrkogård

På Brännö kyrkogård är lotsarna den dominerande yrkesgruppen.

Brännö kyrkogård ägdes tidigare, liksom kyrkan längre in på ön, av Brännö bys skifteslag, men övertogs på dess erbjudande 1975 av Göteborgs kyrkliga samfällighet. Kyrkogården är från 1850 och utvidgades senast 1980. Här finns Göteborgs minsta minneslund som invigdes 1993.

Bland de gravsatta på Brännö kyrkogård finns visdiktaren och sångare Lasse Dahlquist, som genom sina alster är starkt förknippad med skärgården och Brännö. Brännö och Vrångö var lotsöarna i Göteborgs södra skärgård. På Brännö kyrkogård är lotsarna den dominerande yrkesgruppen. Lotsyrket är fördelat på bland annat mästerlots, överlots, kronolots och lots. Även andra till havet anknutna yrken finns representerade bland de gravsatta på Brännö. Bland dem kan nämnas kustroddare, fiskare, sjöman och tullöveruppsyningsman.

Antal gravar: 122

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress:  Flogenvägen, Brännö. (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:

Med kollektivtrafik:
Brännö Rödsten trafikeras av linje 283 (färja)