Gravvisning

Om du vill se ut en kist- eller urngrav för din anhöriga kan du boka en gravvisning.

Ni som ska välja en gravplats för er anhöriga behöver först välja gravskick. Ska det vara en kist- eller urngrav som ni tar på er ett ansvar för? Eller föredrar ni ett kollektivt gravskick som minneslund eller askgravlund där begravningssamfälligheten tar ansvar för gravplatsen?

Du hittar mer information om de olika gravskicken som finns i Göteborgs begravningssamfällighet här:

Kist- och urngravar

Minneslund och askgravlund

Enligt begravningslagen ska den avlidnas vilja respekteras i första hand. Sedan behöver ni som är anhöriga vara överens om detaljerna.

Rådgör gärna med begravningsbyrån eller kontakta begravningsexpeditionen, tel 031-731 80 80, om ni har frågor.

Om ni bestämmer er för minneslund eller askgravlund behöver ni inte gå på en gravvisning. Då kan antingen begravningsbyrån eller ni själva boka plats i den minnes- eller askgravlund ni önskar genom att kontakta begravningsexpeditionen.

Om ni bestämmer er för en kist- eller urngrav så finns möjlighet att boka en gravvisning för att få hjälp att se ut en gravplats. Innan gravvisning bokas behöver ni anhöriga ha kommit överens om vilken begravningsplats ni är intresserade av, om det ska vara kistgrav eller urngrav.

Här är några andra frågor som är bra att ha funderat över:

  • Hur många ska det finnas plats för i graven? Här behöver ni tänka lite framåt i tiden.
  • Har ni specifika önskemål om var på begravningsplatsen ni vill ha er gravplats? Om familjen redan har en familjegrav på den aktuella begravningsplatsen där det inte finns rum för fler, så kanske önskemålet är en ny gravplats i så nära anslutning som möjligt. Ni har kanske önskemål om tillgänglighet för personer som har rörelsehinder.
  • Det finns olika regler för de olika gravkvarteren på begravningsplatsen. Därför är det bra att ha bestämt om ni önskar liggande eller stående gravsten, om gravplatsen ska vara inramad eller ligga i en sammanhängande gräsyta.

Vi försöker i möjligaste mån att tillgodose era önskemål.

Vid en gravvisning kan du få titta på antingen en ny grav om sådan finns på den aktuella begravningsplatsen eller en så kallad återgångsgrav, läs mer på vår webbsida:

Återgångsgravar

Vid en gravvisning reserverar vi 30 minuter för er räkning. Har ni ett särskilt behov av längre tid (exempelvis för att en deltagare har svårt att gå) finns det i undantagsfall möjlighet att boka en dubbeltid. 

Skulle det vara så att ni inte kan bestämma er för en gravplats vid visningen, kan ni boka in ett nytt tillfälle för visning.

Valet av gravplats måste kännas rätt. Med respekt för gravfriden ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv. 

Gravvisning bokar du via vår växel, tel 031-731 80 80.