Mariebergs kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Mariebergs kyrkogård

Kyrkogården tillhör geografiskt stadsdelen Majornas tredje rote...

Mariebergs kyrkogård började användas 1787 medan kapellet byggdes först 1871. En minnestavla vid kyrkogårdsentrén berättar:
"I maj 1786 bildades Mariebergs församling. Året därpå togs denna kyrkogård i bruk. Gudstjänsterna hölls i en byggnad, kallad Majkyrkan, här på kyrkogården. Församlingen var en föregångare till Carl Johans församling vars kyrka invigdes 1826."

Kyrkogården ligger i ett område som förr beboddes av sjöfarande. På gravarna kan man läsa titlar som sjökapten, styrman, sjöman, segelsömmare och varvsägare. På kyrkogården finns också ett stort monument över sjömän som omkommit under andra världskriget. Det är uppsatt av Svenska Redarföreningen.

Tonsättaren Wilhelm Stenhammar ligger begravd på denna kyrkogård. Kapellet används nu för andra ändamål.

Antal gravar: 1 197. 
Gravskick: kistgravar och urngravar.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Galateagatan 13, Göteborg (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:

Hållplats Blåsutgatan trafikeras av linje 90
Området trafikeras även av Flexlinjen.