Grävskopa, Billdals kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Aktuella projekt

Här finns information om arbeten som pågår på våra kyrkogårdar.

Kvibergs kyrkogård utökas med 800 gravplatser

Stort projekt som ska beräknas bli klart under våren 2022.

Stenlagd gång med stenstoder som rymmer namnplaketter på kyrkogård.

Vi bygger ny askgravlund i Torslanda 2022

Redan nu har vi upphört med nya gravsättningar i den befintliga askgravlunden, förutom för make/maka/partner till redan gravsatta.

Miljö- och hållbarhetsfrågor

Göteborgs begravningssamfällighet är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Vår största positiva miljöaspekt är att vi på olika sätt värnar biologisk mångfald. Ett av våra viktigaste miljömål är att verksamheten ska vara fossilfri år 2030.

Grinden står öppen och man ser in i Vedbacka ödekyrkogård

Se vårt arbete med kulturvård av kyrkogårdarna i Göteborg

Nu kan man läsa om våra kultur- och bevarandeplaner samt antikvariska inventeringar. Ett stort antal dokument vi använder som underlag för vårt arbete. Man kan även läsa en del om kulturgravar som finns på olika kyrkogårdar.

En infart på Västra kyrkogården stängd på grund av bygge

Kyrkogårdens huvudentré vid Sannaplan är öppen som vanligt men infarten Sven Brolids väg är stängd för arbete med de nya studentbostäderna.

Fridhems kyrkogårds värdefulla karaktär

Nu finns en ny utredning om Fridhems kyrkogårds värdefulla karaktär färdigställd 2020.

Aktuella projekt som kan orsaka störningar på kyrkogårdarna

Kyrkogårdar fotograferas med drönare

Publicerad:

Vad är det som surrar på kyrkogården? Torsdag och fredag 15-16 april kan det vara en drönare som fotograferar kyrkogården.