Gravfält på Kvibergs kyrkogård
Foto: Göran Karlsson

Kist- och urngravar

En kista eller urna kan gravsättas på en traditionell begravningsplats, i naturmark eller i urngravlund.

Vid val av gravplats, tänk igenom om graven ska ge plats för fler kistor eller urnor och om det finns särskilda önskemål om gravvårdens utforming (gravsten och annan utsmyckning).

Gravplatsen omfattar normalt 1 kvm för urngrav och 3 kvm för kistgrav och ska medge senare gravsättning av en närstående. Gamla gravmönster kan dock medföra större avgiftsfri yta.

Vid en ny gravsättning i redan upplåten grav förlängs den avgiftsfria tiden i ytterligare 25 år. För äldre gravar kan det finnas ett avtal om att gravrätten gäller för evigt. 

Här finns mer information om olika former av gravsättning

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg