Stampens kyrkogård, "tänk på döden"-portalen
Foto: Göran Karlsson

Stampens kyrkogård

Stampens kyrkogård, strax intill Ullevi, är den mest centrala kyrkogården i Göteborg.

Stampens kyrkogård invigdes den 11 maj 1804. Kyrkogården planlades av stadsarkitekt Carl-Wilhelm Carlberg, och var avsedd för såväl svenska som tyska medborgare. Efter den 26 februari 1886 uppläts inga nya gravar på Stampen, men på 1960-talet började man att göra nya gravar för urnor.

På Stampens kyrkogård vilar flera berömda personer, t.ex. domprosten och nykterhetskämpen Peter Wieselgren och chefredaktören Harry Hjörne.

Antal gravar: 2 531. Yta: 4,3 ha.
Gravskick: kistgravar, urngravar och minneslund.
Det är tillåtet att köra bil på kyrkogården.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Adress: vid Stampgatan, Göteborg (Karta) (Google Map)