Lundby gamla kyrkogård
Foto: Ronald Eek

Lundby gamla kyrkogård

Lundby gamla kyrkogård ligger i stadsdelen Kyrkbyn på Hisingen.

Lundby gamla kyrkogård är omnämnd första gången 1788, men har troligen funnits sen 1200-talet.

En minneslund invigdes 1979 på den plats där den några år dessförinnan nedbrunna prästgården legat. Vid dess entré finns en stor natursten som minnesvård.

Antal gravar: 1 610. Yta: 1,3 ha.
Gravskick: kistgravar, urngravar och minneslund.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Adress: Vid Lundby gamla kyrka, Gamla Lundbygatan. (Karta) (Google Map)