Tillgänglighet på vår webbplats

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda svenskakyrkan.se/gbs. Här kan du läsa om hur vi lever upp till lagkraven om tillgänglig digital service.

Svenska kyrkan är ett trossamfund, men det finns enheter som  bedriver offentligt finansierad verksamhet. Göteborgs begravningssamfällighet är en sådan enhet. Stora delar av vår verksamhet finansieras av begravningsavgiften som alla medborgare betalar via skattsedeln. Därför följer vi lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Eftersom vår webbplats är en del av Svenska kyrkans webbplats arbetar vi på samma sätt med tillgänglighet. Du kan läsa vår gemensamma tillgänglighetsredogörelse på Svenska kyrkans webbplats:

Tillgänglighet på svenskakyrkan.se

Du som har behov av det kan få innehållet på sidorna uppläst för dig. Det kan du läsa mer om här:

Lyssna på svenskakyrkan.se

Har du frågor?

Kontakta vår kommunikatör Birgitta Löwing Kiser, tel 031-731 80 80 eller via e-post till birgitta.lowingkiser@svenskakyrkan.se