Foto: Malou Augustin

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till. Du kan också beställa din gravskötsel på webben.

Vi kan hjälpa till med gravskötsel

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta, till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov. Till Allhelgonahelgen lägger vi ut granris och dekorationer så att graven är välskött hela året runt. Populärast är vårt årspaket. Det går också att beställa ett flerårsavtal. 

Se information om gravskötselerbjudande för din grav och beställ direkt här på svenskagravar.se.Tänk på att Göteborgs begravningssamfällighet endast tillåter dig som är gravrättsinnehavare att beställa skötsel.
Sök upp den grav det gäller, klicka på personens namn och välj sedan meny ”Beställ gravskötsel”. Där får du upp de alternativ och priser som gäller för just denna grav.

Du hittar en aktuell prislista över ett urval av vårt sortiment på vår webbsida Priser för gravskötsel.

Du är också välkommen att kontakta vår gravskötselexpedition för rådgivning och beställning av gravskötsel på tel. 031-731 80 80. Expeditionen finns på Västra kyrkogården i Göteborg. Se nedan för öppettider.

Här kan du läsa vad kunder och besökare tycker om skötseln av gravar och kyrkogårdar (enkätundersökning allhelgonahelgen 2018).

Gravskötselexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring skötsel. Du kan också skicka e-post till gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Vi tar endast emot avtalade besök.

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Villkor vid beställning av gravskötsel

Vad gäller när jag beställer gravskötsel?

Året på begravningsplatsen

När sätts sommarvattnet på? När planteras vårblommorna? I vårt årshjul ser du vad som händer på begravningsplatserna vid olika tidpunkter.

Skötselplan för Göteborgs kyrkogårdar

Skötselplanen är ett arbetsverktyg i vårt arbete med sköta kyrkogårdarna i Göteborg.

Torslanda kyrkogård gravfält med askgravlund i förgrund och kistgravar i bakgrunden

Gravplatser

Alla har rätt till en gravplats. Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnas egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.