Grav, muslimska begravningsplatsen, Billdal
Foto: Ronald Eek

Begravningsombud

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

Svenska kyrkan är genom Göteborgs begravningssamfällighet ansvarig för begravningsverksamheten i Göteborg.

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen ombud. Ombuden har till uppgift att följa begravningssamfällighetens verksamhet och yttra sig över huvudmannens kostnadsberäkning avseende begravningsverksamheten. Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan vända sig till dessa ombud.

Läs en utförlig folder om begravningsombuden (oktober 2018)

Begravningsombud i Göteborg

Marianne Lindblom
031-25 45 97, 070-55 162 92

Evert Eggelind
031-49 47 72, 070-911 94 76

(vakans)


Marianne Lindblom och Evert Eggelind är förordnade begravningsombud av Länsstyrelsen från 1/1 2019 till 31/12 2022. Ulla Y Gustafssson avgick vid årsskiftet 2021/2022 och Länsstyrelsen kommer att utse hennes efterträdare. Länk till information om begravningsombud och begravningar på Länsstyrelsens hemsida  
De som tillhör Svenska kyrkan vänder sig till de förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg