Grav, muslimska begravningsplatsen, Billdal
Foto: Ronald Eek

Begravningsombud

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud

Svenska kyrkan är genom Göteborgs begravningssamfällighet ansvarig för begravningsverksamheten i Göteborg.

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen ombud. Ombuden har till uppgift att följa begravningssamfällighetens verksamhet och yttra sig över huvudmannens kostnadsberäkning avseende
begravningsverksamheten. Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan vända sig till dessa ombud.

Läs en utförlig folder om begravningsombuden. Ny version oktober 2018

Begravningsombud i Göteborg

Marianne Lindblom
031-25 45 97, 070-55 162 92

Evert Eggelind
031-49 47 72

Ulla Y Gustafsson
031-54 82 32, 072-570 19 47

Marianne Lindblom, Evert Eggelind och Ulla Y Gustafsson är förordnade begravningsombud av Länsstyrelsen från 1/1 2019 till 31/12 2022. Länk till information om begravningsombud och begravningar på Länsstyrelsens hemsida  
De som tillhör Svenska kyrkan vänder sig till de förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg