Dåligt skötta gravar
Foto: Henrik Enarsson

Glömda gravar

Vi söker ständigt gravrättsinnehavare, anhöriga eller bekanta till gravar som inte sköts.

Med en gravrätt följer ett ansvar att sköta graven. Vi söker ständigt gravrättsinnehavare, anhöriga eller bekanta till gravar som inte sköts. Dessa gravar sköts inte enligt begravningslagen (7 kapitel 3 §) och vi har inte kunnat komma i kontakt med de/den som innehar gravrätten. Det kan bero på att hen inte längre är i livet eller att anhöriga inte känner till graven.

Vi arbetar för att hålla våra kyrkogårdar välskötta året om. Hör gärna av dig så att vi vet om du vill ställa iordning graven själv, ge oss uppdraget att sköta eller återlämna den.

Gravskötsel-expeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Ring tel: 031-731 80 80. Tryck 1 för hjälp med frågor kring gravskötsel.

Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.

E-post: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg