Östra kyrkogården
Foto: Henrik Enarsson

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården är Göteborgs tredje största kyrkogård. Kyrkogården karaktäriseras av två cirkelformade anläggningar samt två större kullar, där den västra kullen med sina ståtliga gravmonument fått mest uppmärksamhet.

Östra kyrkogården invigdes i november 1860 av domprosten Peter Wieselgren. Stadsarkitekt J H Strömberg ritade kyrkogården som en oregelbunden parkkyrkogård med höjdvariationer efter naturens förutsättningar. Den västra kullen är unik med varierad miljö, gestaltning och många praktfulla gravvårdar.

Året efter stod kapellet färdigt för att tas i bruk. Den 1 februari 1890 ägde den första eldbegängelsen rum på det då nybyggda krematoriet som låg på Östra kullen på kyrkogården. Detta var Göteborgs första krematorium. Det fanns kvar ända fram till 1951 då Kvibergs krematorium togs i bruk.

Kyrkogården gränsar till områdena Lunden, Bagaregården och Härlanda. Vid det nordvästra hörnet av kyrkogården ligger Redbergsplatsen. Här finns en askgravlund där anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättningen och där individuella namnskyltar sätts upp efteråt på trä- eller betongpelare.

På Östra kyrkogården finns många "kända Göteborgare" begravda - köpmän, skeppsredare, industriidkare, skådespelare, konstnärer, författare, idrottsmän m.fl.

Antal gravplatser Östra kyrkogården: 17 717. Yta: 25 ha. 
Gravskick: kistgravar, urngravar och askgravlund.
Det är tillåtet att köra bil på kyrkogården.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Adress: vid Redbergsplatsen/Nobelplatsen 5. (Karta) (Google Map)