Meny

Kyrkorådet

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela Lundby församling. I kyrkorådet ingår ett antal förtroendevalda och kyrkoherden.

Vad är kyrkorådet?

Kyrkorådet är församlingens styrelse och väljs efter varje kyrkoval. Kyrkofullmäktige, som de medlemmar i Svenska kyrkan som bor i Lundby församling röstar till, väljer kyrkorådet och fyllnadsväljer även ledamöter om det behövs. Utöver de förtroendevalda, ingår kyrkoherden i kyrkorådet, där hen är ledamot.

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela församlingen. Kring varje kyrka finns ett distriktsråd som handhar de frågor som rör gudstjänstlivet och verksamheten i den kyrkan. I Lundby församling kan kyrkorådet därmed verka övergripande för utveckling och fördjupning i hela församlingen. Detta gör kyrkorådet genom att besluta om församlingsinstruktion och policys. Kyrkorådet sätter även mål samt följer upp statistik och rapporter kring församlingens grundläggande uppgifter.

Om du vill påverka något i Lundby församling är det enkelt att delta på de öppna forum som äger rum två gånger om året i varje kyrka. Håll utkik eller fråga efter datumen i just din kyrka.

Här finns mer information samt namn och kontaktuppgifter till ordförande i respektive distriktsråd.

Du är även välkommen att kontakta kyrkorådets ordförande för hjälp att hitta rätt person att prata med.

Svenska kyrkans organisation

På svenskakyrkan.se finns mer information om Svenska kyrkans organisation i sin helhet.

Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande:

Karin Greenberg Gelotte (S), ordförande
E-post: greenberg.karin@gmail.com

Jerker Schmidt (BA), vice ordförande
E-post: jerker.schmidt@mil.se

Kent Wikström (POSK), andre vice ordförande
E-post: kent_wikstrom@hotmail.com

Telefon: Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande nås på telefon via Lundby församlings expedition.

 

Kyrkorådet i Lundby församling består av följande ledamöter:

 OrdinariE

Annika Larsson (kyrkoherde)

Terje Ahl (S)

Annika Johansson (ÖKA)

Karin Greenberg Gelotte (S)

Anders Westerberg (ÖKA)

Jerker Schmidt (BA)

Anna Svensson (POSK)

Lena Sällström (S)

Kent Wikström (POSK)

Ersättare

Axel Hanson (ÖKA)

Eva Nihlblad (S)

Sara Lindalen (VISK)

Lotta Wahlqvist (POSK)​

 

 

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas, genom Göteborgs Stad.