Kyrkorådet

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela Lundby församling. I kyrkorådet ingår ett antal förtroendevalda och kyrkoherden.

Vad är kyrkorådet?

Kyrkorådet är församlingens styrelse och väljs efter varje kyrkoval. Kyrkofullmäktige, som de medlemmar i Svenska kyrkan som bor i Lundby församling röstar till, väljer kyrkorådet och fyllnadsväljer även ledamöter om det behövs. Utöver de förtroendevalda, ingår kyrkoherden i kyrkorådet, där hen är ledamot.

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela församlingen. Kring varje kyrka finns ett distriktsråd som handhar de frågor som rör gudstjänstlivet och verksamheten i den kyrkan. I Lundby församling kan kyrkorådet därmed verka övergripande för utveckling och fördjupning i hela församlingen. Detta gör kyrkorådet genom att besluta om församlingsinstruktion och policys. Kyrkorådet sätter även mål samt följer upp statistik och rapporter kring församlingens grundläggande uppgifter.

Om du vill påverka något i Lundby församling är det enkelt att delta på de öppna forum som äger rum två gånger om året i varje kyrka. Håll utkik eller fråga efter datumen i just din kyrka.

Här finns mer information samt namn och kontaktuppgifter till ordförande i respektive distriktsråd.

Du är även välkommen att kontakta kyrkorådets ordförande för hjälp att hitta rätt person att prata med.

Svenska kyrkans organisation

På svenskakyrkan.se finns mer information om Svenska kyrkans organisation i sin helhet.

Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande:

Joakim Berlin (S), ordförande
Tfn: 070-742 24 38
E-mail: joabor@hotmail.com

Kent Wikström (POSK), vice ordförande

Jerker Schmidt (BA), andre vice ordförande

 

Kyrkorådet i dess helhet

Ordförande
Berlin, Joakim (S)

Förste vice ordförande
Wikström, Kent (POSK)

Andre vice ordförande
Schmidt, Jerker (BA)

Kyrkoherde
Larsson, Annika

Ledamot
Gustafsson, Ulla (S)
Hanberger, Andreas (ÖKA)
Hensing, Gunnel (ÖKA)
Jarlert, Gustaf (POSK)
Norrman, Annika Sydberger (S)
 
Ersättare
Gillgren, Micaela (S)
Hanson, Rakel (ÖKA)
Jedvert, Björn (POSK)
Magnusson, Cecilia (BA)
Nihlblad, Eva (S)

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med kyrkorådets vice ordförande, andre vice ordförande, ledamot eller ersättare: skicka e-post till Lundby församlings expedition: lundby.forsamling@svenskakyrkan.se.

 

Protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige

Här publiceras protokollen från kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga.

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Distriktsråd och Öppet forum

Distriktsrådet fattar beslut som rör den lokala församlingsgemenskapen inom respektive distrikt i Lundby församling.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan och värna den biologiska mångfalden.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.