Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia, men är inga museum. Där firas regelbundet gudstjänster, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. 

Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer i kyrkobyggnaden rymmer berättelser.

I Lundby församling finns kyrkor från olika epoker, från medeltid till 1900-tal. Varje samtid har format sin kyrka i stil och form och har präglat områdets siluett. Trots att församlingens sex kyrkor skiljer sig åt utseendemässigt så bygger alla på samma berättelse och sänder samma budskap.

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia och kulturarv.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!