Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia, men är inga museum. Där firas regelbundet gudstjänster, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. 

Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer i kyrkobyggnaden rymmer berättelser.

I Lundby församling finns kyrkor från olika epoker, från medeltid till 1900-tal. Varje samtid har format sin kyrka i stil och form och har präglat områdets siluett. Trots att församlingens sex kyrkor skiljer sig åt utseendemässigt så bygger alla på samma berättelse och sänder samma budskap.

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia och kulturarv.

Om Biskopsgårdens kyrka

Biskopsgårdens kyrka var färdigbyggd 1961 och ansågs då den byggdes ha ett djärvt och okonventionellt yttre och utgör fortfarande en speciell del av stadsbilden kring området kring Vårväderstorget.

Om Brämaregårdens kyrka

Brämaregårdens kyrka uppfördes efter ritningar av den kände arkitekten Sigfrid Ericson och stod klar 1925. Kyrkan är utformad i tidstypisk nyklassicistisk stil. Under åren har kyrkan genomgått både till- och ombyggnader.

Om Lundby nya kyrka

Lundby nya kyrka invigdes år 1886, men totalförstördes i en brand 1993. Tre år senare stod kyrkan återuppbyggd i en stil inspirerad av medeltida italienska kyrkor.

Om Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka är ett levande kulturarv. Den uppfördes sannolikt under andra hälften av 1300-talet och troligen fanns här en träkyrka tidigare.

Om Länsmansgårdens kyrka

Länsmansgårdens kyrka på Länsmanstorget byggdes 1972 och ersatte då den vandringskyrka som hade legat i Länsmansgården sedan mitten av 1960-talet.

Om Toleredskyrkan

Toleredskyrkan byggdes 1961 och ligger mitt i det centrum som vid den tidpunkten var etablerat vid korsningen Björlandavägen - Toleredsgatan.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, musikgudstjänster, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om musiken som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Ett litet rött hjärta av trä står på ett labyrintspel.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan och värna den biologiska mångfalden.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.

 

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom SamCert Miljödiplomering.