Hbtqi och mångfald

Lundby församling vill arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Detta arbete ska genomsyra den dagliga verksamheten där var och en ska känna sig sedd och älskad för sin egen skull. Kom som du är, kom ut som du vill vara. Tillsammans är vi mycket mer!

Tillgänglighet, öppenhet, icke-diskriminering och mångfald är viktiga ledord i Lundby församling. För att kunna konkretisera ledorden behövs en ständig reflektion kring hur församlingen lever upp till dessa ansatser. Därför låter vi verksamheter och gudstjänstliv belysas ur ett mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv. Det kan handla om att öka tillgängligheten för funktionshindrade, göra barnkonsekvensanalyser eller uppmärksamma sådant som diskriminerar och utestänger enskilda eller grupper p.g.a. kön, etnicitet, ålder, hudfärg eller sexuell identitet.

Församlingen satsar på utbildning för både personal och förtroendevalda i hbtqi-frågor med målsättning att tilldelas märkningen regnbågsnyckeln. Det finns också en intern mångfaldsgrupp som lyfter mångfaldsfrågor och inspirerar kollegor till reflektion.

Som en symbol för vårt mångfaldsarbete syns regnbågsflaggan året runt i våra lokaler. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare.