Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Hbtq+ och mångfald

Lundby församling vill arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Detta arbete ska genomsyra den dagliga verksamheten där var och en ska känna sig sedd och älskad för sin egen skull. Församlingen tilldelades i november 2022 hbtq+ -märkningen Regnbågsnyckeln. Det är vi stolta över!

Kom som du är, kom ut som du vill vara.
Tillsammans är vi mycket mer!

Tillgänglighet, öppenhet, icke-diskriminering och mångfald är viktiga ledord i Lundby församling. För att kunna konkretisera ledorden behövs en ständig reflektion kring hur församlingen lever upp till dessa ansatser. Därför låter vi verksamheter och gudstjänstliv belysas ur ett mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv. Det kan handla om att öka tillgängligheten för funktionshindrade, göra barnkonsekvensanalyser eller uppmärksamma sådant som diskriminerar och utestänger enskilda eller grupper på grund av kön, etnicitet, ålder, hudfärg eller sexuell identitet.

Församlingen har genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för både personal och förtroendevalda och har nu hbtq+ -märkningen Regnbågsnyckeln. Det finns också en intern mångfaldsgrupp som lyfter mångfaldsfrågor och inspirerar kollegor till reflektion.

Med jämna mellanrum firas en mässa i regnbågens färger. En regnbågsmässa är en gudstjänst som vänder sig till dem som primärt tillhör HBTQI-gemenskapen samt till deras närstående och allierade. Alla andra kyrkobesökare är också välkomna! Det är ett safe space, en trygg och accepterande plats. Innehållsmässigt liknar en regnbågsmässa en traditionell mässa, där vi aktivt använder ord, musik och psalmer som är HBTQI-inkluderande. 

Som en symbol för vårt mångfaldsarbete syns regnbågsflaggan året runt i våra lokaler. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare.

 

Lundby församling har tilldelats hbtq+- märkningen Regnbågsnyckeln

Sedan början av 2020 har medarbetare och förtroendevalda i Lundby församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln, med målet en mer inkluderande kyrka. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion. Söndag 27 november 2022 tog församlingen officiellt emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Mångfaldsgruppen i Lundby församling

Lundby församling vill sätta fokus på mångfald. Därför finns en intern mångfaldsgrupp. Gruppen har till uppgift att identifiera sådant som förhindrar mångfald och tillgänglighet och ge förslag på åtgärder.

EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer

EKHO verkar bl.a. för en levande och befriande gemenskap för hbtq-personer. Läs mer och hitta kontaktuppgifter här (extern länk).