Om Toleredskyrkan

Toleredskyrkan byggdes 1961 och ligger mitt i det centrum som vid den tidpunkten var etablerat vid korsningen Björlandavägen - Toleredsgatan.

Vid korsningen Björlandavägen - Toleredsgatan etablerades under 1940-talet ett centrum med butiker, caféer, pensionärslägenheter och skola. Till centrat hörde även Tolereds kyrka, som från 1949 huserade i en barack som församlingen fått i gåva av militären. Denna barack tjänstgjorde som kyrkolokal fram tills den nuvarande kyrkan stod klar år 1961. 

Ritningarna till den nya kyrkan arbetades fram av arkitekt Torsten Hansson under slutet av 1950-talet. Kyrkobygget genomfördes 1961, under ledning av byggmästare Ivar Havner. Toleredskyrkan är en småkyrka, uppförd med bidrag från Göteborgs Småkyrkostiftelse och insamlade medel från församlingsmedlemmar. Invigningen förrättades av dåvarande biskop Giertz och skedde på Tacksägelsedagen 1961. Kyrkan var då inte helt färdigbyggd, bl.a. återstod att lyfta tornhuven med på plats. Kyrktomten ställdes i ordning på våren 1962.

Entrén byggdes om 1966 och då ändrades vapenhusets utformning till nuvarande utseende. Samma år putsades den östra väggen, den västra byggdes upp av betongglas. Kyrkans arkitekt Torsten Hansson ritade ändringen.

Ett nytt församlingshem uppfördes 1979 efter ritningar av Björn Wester på F.O. Pettersson. Församlingshemmet uppfördes med en direkt förbindelse in i kyrkorummet, via en ny stor öppning med en vikvägg.

Kyrkan har genom åren genomgått en grundförstärkning och en renovering. Vid renoveringen målades bänkarna om till blått i två nyanser, med blåklädda dynor. Den ursprungliga predikstolen, gjuten i betong, är utbytt mot en enklare predikstol i vitmålat trä.

2019 fick Toleredskyrkan en ny utemiljö under ledorden stillhet, skönhet, trygghet och gemenskap. Utanför Toleredskyrkan finns en parkmiljö med vårdträd, nya växter och en sitthörna utsmyckad med frälsarkransens pärlor.  Planteringarna är låga för att skapa en tryggare miljö, och belysningen tänds automatiskt vid skymning.

Du är alltid välkommen in i Toleredskyrkan för att sitta ned en stund, tända ett ljus eller boka enskilt samtal med präst, diakon eller pedagog.

KÄLLA: Riksantikvarieämbetet och Lundby församling

Besöksadress Toleredskyrkan

Toleredskyrkan (länk till karta)
Vinlandsgatan 2, 417 27 Göteborg
Hållplats: Toleredsgatan 

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Toleredskyrkan i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Utforska Toleredskyrkan 360⁰

Ta en digital rundtur med audioguide i Toleredskyrkan! Sätt på ljudet om du vill lyssna till informationen om kyrkan.

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Brämaregårdens  kyrka och församlingshem.

Expeditionen

Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen, som givetvis även kan guida dig rätt om du har andra frågor. Lundby församlings expedition ligger i Brämaregården.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan och värna den biologiska mångfalden.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.