Om Toleredskyrkan

Toleredskyrkan byggdes 1961 och ligger mitt i det centrum som vid den tidpunkten var etablerat vid korsningen Björlandavägen - Toleredsgatan.

Vid korsningen Björlandavägen - Toleredsgatan etablerades under 1940-talet ett centrum med butiker, caféer, pensionärslägenheter och skola. Till centrat hörde även Tolereds kyrka, som från 1949 huserade i en barack som församlingen fått i gåva av militären. Denna barack tjänstgjorde som kyrkolokal fram tills den nuvarande kyrkan stod klar år 1961. 

Ritningarna till den nya kyrkan arbetades fram av arkitekt Torsten Hansson under slutet av 1950-talet. Kyrkobygget genomfördes 1961, under ledning av byggmästare Ivar Havner. Toleredskyrkan är en småkyrka, uppförd med bidrag från Göteborgs Småkyrkostiftelse och insamlade medel från församlingsmedlemmar. Invigningen förrättades av dåvarande biskop Giertz och skedde på Tacksägelsedagen 1961. Kyrkan var då inte helt färdigbyggd, bl.a. återstod att lyfta tornhuven med på plats. Kyrktomten ställdes i ordning på våren 1962.

Entrén byggdes om 1966 och då ändrades vapenhusets utformning till nuvarande utseende. Samma år putsades den östra väggen, den västra byggdes upp av betongglas. Kyrkans arkitekt Torsten Hansson ritade ändringen.

Ett nytt församlingshem uppfördes 1979 efter ritningar av Björn Wester på F.O. Pettersson. Församlingshemmet uppfördes med en direkt förbindelse in i kyrkorummet, via en ny stor öppning med en vikvägg.

Kyrkan har genom åren genomgått en grundförstärkning och en renovering. Vid renoveringen målades bänkarna om till blått i två nyanser, med blåklädda dynor. Den ursprungliga predikstolen, gjuten i betong, är utbytt mot en enklare predikstol i vitmålat trä.

2019 fick Toleredskyrkan en ny utemiljö under ledorden stillhet, skönhet, trygghet och gemenskap. Utanför Toleredskyrkan finns en parkmiljö med vårdträd, nya växter och en sitthörna utsmyckad med frälsarkransens pärlor.  Planteringarna är låga för att skapa en tryggare miljö, och belysningen tänds automatiskt vid skymning.

Du är alltid välkommen in i Toleredskyrkan för att sitta ned en stund, tända ett ljus eller boka enskilt samtal med präst, diakon eller pedagog.

KÄLLA: Riksantikvarieämbetet och Lundby församling

Besöksadress Toleredskyrkan

Toleredskyrkan (länk till karta)
Vinlandsgatan 2, 417 27 Göteborg
Hållplats: Toleredsgatan 

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Toleredskyrkan i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Den 2/7–11/8 har diakonimottagningen sommaruppehåll och tar inte emot några besök, men det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.