Foto: Johannes Frandsen/IKON

Närvaro och dialog med unga

Våra ungdomar är framtiden och här i Lundby församling finns ett ungdomsteam som aktivt arbetar gentemot skolor och andra nätverk för att tillsammans skapa goda förutsättningar för unga människor.